Thầy Huy thanh nhạc

Giáo viên, nghệ sĩ biểu diễn

Thầy Huy
  • Tốt nghiệp: ĐH Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội
  • Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
  • Giảng dạy: Thanh nhạc, Piano, Organ
  • Khung giờ giảng dạy: 8h – 11h; 14h-17h; 17h-21h [Chi nhánh Thủ Đức & gia sư]