Môn học đệm hát

Chương trình học đệm hát theo phương pháp LUYỆN CẢM ÂM. Sau khi hoàn thành khóa học, người học có thể tự tin đệm hát với các tone và tự đặt hợp âm cho ca khúc mà không cần nhìn hợp âm hay các phương tiện bổ trợ nào.

Phân môn đệm hát áp dụng cho các loại nhạc cụ:

  • Guitar đệm hát
  • Organ đệm hát (đào tạo nhạc công)
  • Piano đệm hát hiện đại
  • Ukulele đệm hát