Địa chỉ: 50 đường số 9, Linh Tây, Thủ Đức [Bảng chỉ dẫn tại 889 Kha Vạn Cân, Linh Tây, Thủ Đức]

Điện thoại [Zalo]: 0899473337

Địa chỉ học đàn Thủ Đức