Bài viết chia sẻ kiến thức âm nhạc, hướng dẫn tự học đàn Guitar, Piano, Organ, Ukulele, Violin, Thanh Nhạc… được chia sẻ bởi những thành viên của Nốt Trầm Music School.