Môn học độc tấu

Rèn luyện tính kiên nhẫn, tăng cường khả năng cảm thụ âm nhạc và sự nhạy bén của não bộ thông qua các bài tập diễn tấu là mục tiêu lớn nhất của môn học này.

Những kỹ năng âm nhạc trong môn học được hình thành trên những bài tập phản xạ thị tấu, kích thích phát triển não bộ và sự nhạy bén của não bộ. Môn học giúp rèn luyện trí nhớ khá hiệu quả bởi sự hấp dẫn của âm nhạc, bắt buộc người học phải nhớ mà không gây áp lực như những môn học khác.