Luyện cảm âm

Chuỗi kiến thức được biên soạn trong giáo trình chú trọng phát triển, nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc.

Những điểm yếu của người chơi nhạc là phải lệ thuộc vào bản nhạc có hợp âm, lệ thuộc vào capo – học theo chương trình này để người học tự tin chơi đàn mà không cần phải dùng đến bản nhạc hay các phương tiện hỗ trợ nào.

Chương trình học đàn theo phương pháp LUYỆN CẢM ÂM đã sớm được vận dụng tại Nốt Trầm Music School hơn 8 năm qua. Nhận thấy sự hiệu quả của phương pháp với người học, Nốt Trầm đã chính thức vận dụng luyện cảm âm cho những đối tượng học đệm hát bắt đầu từ Trình độ 2 mà trước đây là Trình độ 4 trong lộ trình học tập của môn học đệm hát, đào tạo nhạc công.