Phát triển tư duy sáng tạo nghệ thuật

Vì là môn học nghệ thuật nên yếu tố sáng tạo luôn được đặt lên hàng đầu.

Ngoài những kiến thức bắt buộc trong chương trình học, người học còn có những bài tập mở do mình tự chọn để tạo thêm hứng thú trong quá trình học mà vẫn đáp ứng được việc hoàn thiện kiến thức môn học.

Với các bạn nhỏ, việc tạo hứng thú học tập luôn là mục tiêu hàng đầu bởi nếu làm mất hứng thú với môn học, cũng đồng nghĩa ta vô tình dập tắt lửa đam mê mà đó chính là nền tảng của những của những thăng hoa trong nghệ thuật.

Ngoài lộ trình bắt buộc để đảm bảo mục tiêu kiến thức, người học được gợi ý sáng tạo theo những bài mẫu hoặc các bài tập do học viên tự chọn bên ngoài. Giáo viên lúc này sẽ chỉ là người gợi cho những sáng tạo ấy và cho những nhận xét theo cảm nhận khách quan của mình.