Đội ngũ giảng viên

Giáo dục là con đường ngắn nhất để đi đến thành công!

Việc bạn quyết định tìm thầy thay vì tự học là một quyết định đúng đắn bởi với kinh nghiệm đã từng là người học và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục lâu nay tôi vẫn muốn đúc kết lại một điều rằng: “Không thầy đố mày làm nên”.

Trong lĩnh vực giáo dục tôi luôn đề cao ý chí tự học của mỗi người, sự tự tìm đến kiến thức và lĩnh hội nó. Nhưng thực tế hãy hiểu đúng đó là sự chủ động tìm đến kiến thức chứ không phải mày mò để tìm ra nó. Bạn có thể tự học để tạo ra giá trị kiến thức cho riêng mình, tự tìm ra những nguyên lý tạo nên chúng để bạn có thể hiểu hết mọi vấn đề mà mình cần đạt được, nhưng thật sự thì bạn đã sai! Hãy nhìn nhận lại những giá trị xã hội đã có nhờ trải qua ngàn năm đúc kết, những kinh nghiệm quý báu mà ông cha ta để lại thông qua giáo dục – tại sao bạn không thừa hưởng những thành quả ấy để viết tiếp những giá trị mới mà lại cố gắng tìm kiếm và sáng tạo lại những thứ đã có sẵn?

Nốt Trầm Music School