Luyen cam am

Luyện cảm âm

Chuỗi kiến thức được biên soạn trong giáo trình chú trọng phát triển, nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc. Những điểm yếu của người chơi nhạc là phải lệ thuộc vào bản nhạc…