Giảng viên, thạc sĩ: Thầy Dương Lạc - Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc, hiện đang là giảng viên tại Nhạc Viện TP.HCM - Giảng dạy trực tiếp tại TT Nốt Trầm các môn: Đàn…

Giáo viên Violin

Thầy Thành

Tốt nghiệp: HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ Chuyên ngành: Violin Khung giờ nhận lớp: 8h – 11h; 17h – 21h Dạy tại: Thủ Đức

Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM Chuyên ngành: Đàn Tranh Khung giờ giảng dạy: 17:00 - 21:00 Địa điểm: Thủ Đức & Gia sư

Tốt nghiệp thạc sĩ: Nhạc Viện TP.HCM Chuyên ngành: Thanh Nhạc Giảng viên: Trường CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM Bộ môn: Thanh nhạc, Ký - Xướng âm

Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM Chuyên ngành: Thanh nhạc Lĩnh vực hoạt động: GV Thanh Nhạc, ca sĩ tự do Số năm kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn

Tốt nghiệp: Trường ĐHVH Nghệ Thuật Quân Đội Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc Khung giờ giảng dạy: 8h - 11h [Thủ Đức]

Giáo viên Organ

Cô Hiền

Tốt nghiệp: CĐSP Trung Ương Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc Môn giảng dạy: Organ, Piano Khung giờ giảng dạy: 8h - 11h [Thủ Đức & gia sư]

Tốt nghiệp: CĐSP Trung Ương Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc Giảng dạy: Thanh nhạc, Đệm đàn organ Khung giờ giảng dạy: 8h - 11h; 17h - 21h [Thủ Đức]

Giảng viên, ca sĩ

Thầy Quý

Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM Chuyên ngành: Thanh nhạc Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục, nghệ sĩ biểu diễn Kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn nghệ thuật Khung giờ:…

Chat with Facebook