Giáo viên thanh nhạc quận Thủ Đức

Giáo viên phụ trách môn học Thanh nhạc

Dòng nhạc chuyên; dân ca, nhạc trữ tình Bolero

Thầy Sanh

Giảng viên, nhạc sĩ

Thầy, Bùi Tuyên Đông

Giảng viên chủ nhiệm môn Ký - Xướng âm

Các lớp luyện thi Đại học, bổ túc kiến thức m