Giang vien thanh nhac

Nghệ sĩ biểu diễn, GV thanh nhạc

Thầy Hiếu
  • Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM
  • Chuyên ngành: Thanh nhạc
  • Lĩnh vực hoạt động: GV Thanh Nhạc, ca sĩ tự do
  • Số năm kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn