Giang vien thanh nhac

Nghệ sĩ biểu diễn, GV thanh nhạc

Thầy Hiếu
  • Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM
  • Chuyên ngành: Thanh nhạc
  • Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
  • Số năm kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn
  • Khung giờ làm việc: 8h-11h; 17h-21h; CN.Bình Thạnh 14h – 17h
  • Học viên có thể đăng ký lớp thầy Hiếu tại: CS.Bình Thạnh, Thủ Đức