Giáo viên đàn Tranh

Giáo viên đàn tranh

Cô Thương

Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM

Chuyên ngành: Đàn Tranh

Khung giờ giảng dạy: 8h-11h; 14h-17h; 17h-21h

Địa điểm: Tất cả chi nhánh