Thầy Vinh thanh nhạc

Giảng viên, Thạc sĩ

Thầy Vinh
  • Tốt nghiệp thạc sĩ: Nhạc Viện TP.HCM
  • Chuyên ngành: Thanh Nhạc
  • Giảng viên: Trường CĐ Văn Hóa Nghệ Thuật TP.HCM
  • Bộ môn: Thanh nhạc, Ký – Xướng âm
Chat with Facebook