Thầy dạy thanh nhạc ở thủ đức

Giảng viên, ca sĩ

Thầy Quý
  • Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM
  • Chuyên ngành: Thanh nhạc
  • Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
  • Số năm kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn
  • Khung giờ làm việc chính: 17h – 21h [Chi nhánh Bình Thạnh & Thủ Đức]