Thầy dạy thanh nhạc ở thủ đức

Giảng viên, ca sĩ

Thầy Quý
  • Tốt nghiệp Nhạc Viện chuyên ngành: Thanh nhạc
  • Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
  • Số năm kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn
  • Khung giờ làm việc chính: 17h – 21h (Nốt Trầm Music School – Chi nhánh 1 & 2)
  • Khung giờ khác: 8h – 11h (Liên hệ sắp lớp)