Thầy dạy thanh nhạc ở thủ đức

Giảng viên, ca sĩ

Thầy Quý
  • Tốt nghiệp: Nhạc Viện TP.HCM
  • Chuyên ngành: Thanh nhạc
  • Lĩnh vực hoạt động: Giáo dục, nghệ sĩ biểu diễn
  • Kinh nghiệm: Trên 10 năm giảng dạy và hoạt động biểu diễn nghệ thuật
  • Khung giờ: 17:00 – 21:00 [Thủ Đức]
Chat with Facebook