Cô Truyền

Giáo viên piano & thanh nhạc

Cô Truyền
  • Tốt nghiệp: Trường ĐHVH Nghệ Thuật Quân Đội
  • Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
  • Khung giờ giảng dạy: 8h – 11h [Thủ Đức]