Thầy Lạc

Giảng viên nhạc cụ dân tộc

Thầy Dương Lạc

Giảng viên, thạc sĩ: Thầy Dương Lạc

– Thạc sĩ nghệ thuật âm nhạc, hiện đang là giảng viên tại Nhạc Viện TP.HCM
– Giảng dạy trực tiếp tại TT Nốt Trầm các môn: Đàn Nhị, Đàn Bầu, Sáo…
Chat with Facebook