Luyện thi ĐH, CĐ, Nhạc Viện môn học tại NỐT TRẦM môn học Ký – Xướng âm cùng với giảng viên từng giảng dạy tại các trường CĐ, ĐH, NHẠC VIỆN để có định hướng học tập đúng đắn và thi cử đạt kết quả cao.

Luyện thi đại học

Ký - Xướng âm là gì?

Ký âm, được hiểu đơn giản là bạn phải nghe và viết ra nốt nhạc của một giai điệu (bài hát hoặc nhạc không lời) nào đó đúng với những giá...