Tài liệu, sách hướng dẫn tự học đàn Mandolin

Phần một những bước khởi đầu khi học đàn Mandolin

1. Đàn Mandolin (măng-đô-lin):

Đàn Mandolin có xuất xứ từ phương tây thuộc bộ tẩy, có hình dáng giống trái tim, cần đàn ngăn nhỏ, mắc tái dáy tạo thành bốn đội. mỗi đôi dây phát một âm nhất định (dây buông).

2. Chọn đàn Mandolin:

Có âm thanh vang trong trẻo, phím đàn không sắc tranh, đều nhau. Khoảng cách giữa các dây và mặt phím không được quá cao, nêu cao khi bấm phải dùng sức và rất đau tay. Để có âm thanh chuẩn cần chú ý đến ngựa đan vì ngựa đàn không đặt cố định nên dễ bị xê lệch, đo từ phím thứ nhất đến phím thứ mười ba và từ phím thứ mười ba đến ngựa đàn, hại khoảng cách ấy phải bằng nhau thì các phím trên đàn mới đúng.

3. So dây đàn Mandolin:

Khi ôm đàn, muốn sò dây phải và núm trục theo chiều quay của kim đồng hồ, thống nhất giữa các trục trên và dưới,

các cây Mandolin tính theo thứ tự từ dưới lên trên cao đến thấp). Dây nhỏ nhất là lây mi ký hiệu số trong vòng tròn dây thứ hai là dây la ký hiệu số 2 trong vòng tròn dây thứ ba là dây rế ký hiệu số (3) trong vòng tròn dây thứ tư là dây sol ký hiệu số 4 trong vòng tròn.

Ta dùng một thanh mẫu (diapason) có âm là la, so đây 2 (buông) cho bằng cao độ thành mẫu (dựa vào tai nghe là chính, nếu bạn chưa quen nên nhờ người hướng dẫn chơi đàn so dây giúp).

Dấm vào ngăn phím VII của dây la tạo thành note mi, so với dây (1) cho đồng âm, bấm vào ngăn phím VII của dây (3) tạo thành note la so với dây là buông cho đồng âm.

Cuối cùng sò dây (4) bằng cách bấm ngăn phím VII so với dây 3 buông cho đồng âm.

Tham khảo các lớp: Nhạc cụ cổ truyền

Nội dung được trích từ tài liệu: Sách hướng dẫn tự học đàn Mandolin