Âm nhạc cổ truyền

Tuyển sinh các lớp nhạc cụ cổ truyền căn bản và chuyên sâu

Các lớp nhạc cụ dân tộc & lý thuyết âm nhạc cổ truyền:

  • Đàn Tranh & Guzheng
  • Đàn Nhị (đàn Cò)
  • Đàn Bầu
  • Sáo trúc
  • Guitar cổ nhạc (Vọng cổ)
  • Tỳ bà
  • Nguyệt
  • Mandolin
  • Lý thuyết âm nhạc cổ truyền

Để gìn giữ và phát huy nét văn hóa, bản sắc dân tộc, Nốt Trầm tổ chức các lớp nhạc cụ dân tộc và tuyển sinh rộng rãi với mọi đối tượng đăng ký.

Tuyển sinh với mọi lứa tuổi và các lớp luyện thi đại học, Nhạc Viện không qua thi tuyển năng khiếu.

Các lớp luyện thi ĐH, Nhạc Viện các chuyên ngành về nhạc cụ dân tộc.

Các lớp ghi danh mỗi ngày các lớp học trực tiếp tại trung tâm và gia sư dạy đàn

Hướng dẫn học đàn tranh