Tài liệu, sách hướng dẫn hòa âm nhạc Jazz trên đàn Piano

Tài liệu, sách – giáo trình hướng dẫn hòa âm nhạc Jazz cho đàn Piano

Trích dẫn lời giới thiệu:

Tài liệu hướng dẫn hòa âm phong cách nhạc Jazz dành cho đàn Piano. Tài liệu tham khảo học đàn piano được chia sẻ miễn phí từ trung tâm âm nhạc Nốt Trầm. Xem thêm bộ tài liệu học đàn piano khác: Tại đây

Preface

The piano is a unique instrument. More notes can be played simultaneously on the piano than on any other instrument. Piano chords have more sounds and are more complex than chords for other instruments. My intention in writing this book is to create something I would like to have and use myself.

Credits

I want to thank my wife Evan Marie Dozier-Stefanuk for her help in writing this book. I would also like to mention the names of my teachers: John Arnn, Jeff Kirk, William Pursell, Frank Mantooth, Charles Argersinger, Greg Yasinitsky, Urij Kozirev, Larisa Pashanova, and Dmitry Blum.

Trích dẫn từ sách by Misha V. Stefanuk

Hòa âm nhạc Jazz


Hòa âm nhạc Jazz