Nốt Trầm

“Âm nhạc có nốt thăng nốt giáng, âm trầm âm bổng; cuộc sống cũng vậy có lúc thăng trầm bất định, điều quan trọng là hãy chọn làm sao để kết hợp những nốt nhạc ấy trở thành những giai điệu vui tươi hay nhẹ nhàng, sâu lắng để mỗi ngày ta luôn cảm thấy cuộc sống này thật đẹp, thật ý nghĩa…”