Tài liệu, giáo trình Xướng âm – Nhạc Viện TP.HCM

Tài liệu học Xướng âm chương trình Nhạc Viện

Xướng âm là môn học nền tảng cho sự phát triển về cảm âm nói chung và kỹ năng đọc nhạc nói riêng. Kỹ năng này được áp dụng thực tế vào việc đọc đúng tần số âm của các cao độ nốt nhạc, rả bài hát trong thanh nhạc, đọc nốt nhanh trong việc thị tấu biểu diễn nhạc cụ…

Ngoài việc giúp người học nắm bắt các cao độ cũng như tiết tấu một cách nhanh chóng thì việc học xướng âm còn giúp phát triển giọng hát một cách đúng đắn và chuyên nghiệp.

Bộ tài liệu, Giáo trình học Xướng âm áp dụng tham khảo và giảng dạy tại Nhạc Viện TP.HCM là chương trình luyện tập kỹ năng đọc nhạc khá đầy đủ từ các giọng ít dấu hóa tăng cường. Giáo trình được chia sẻ miễn phí tại Nốt Trầm và cũng là tài liệu tham khảo, tài liệu học tập và giảng dạy các khóa học liên quan đến xướng âm – đọc nhạc tại trung tâm.