Giáo viên thanh nhạc quận Thủ Đức

Giáo viên thanh nhạc

Thầy Tấn
  • Tốt nghiệp: CĐSP Trung Ương
  • Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
  • Giảng dạy: Thanh nhạc & hướng dẫn đệm đàn organ
  • Khung giờ giảng dạy: 8h – 11h; 17h – 21h [CN.Bình Thạnh & Thủ Đức]