Giáo viên thanh nhạc quận Thủ Đức

Giáo viên thanh nhạc

Thầy Tấn
  • Tốt nghiệp ngành: Sư phạm âm nhạc
  • Môn giảng dạy: Organ, Piano, Thanh Nhạc
  • Khung giờ giảng dạy: 8h – 11h; 17h – 21h (Nốt Trầm Music School – Chi nhánh 1 & 2)
  • Chuyên trách: Mảng âm nhạc cổ truyền, dân ca.