Giáo viên dạy organ thiếu nhi

Giáo viên Organ

Cô Hiền
  • Tốt nghiệp: CĐSP Trung Ương
  • Chuyên ngành: Sư phạm âm nhạc
  • Môn giảng dạy: Organ, Piano
  • Khung giờ giảng dạy: 8h – 11h [Thủ Đức & gia sư]