Giáo trình tự học đàn Guitar với PP.Ferdinando Carulli

Tự học đàn Guitar Classic hiệu quả theo phương pháp của cố nhạc sĩ Ferdinando Carulli. File định dạng .PDF rõ nét với đầy đủ các bài tập từ căn bản đến nâng cao.