Tài liệu, giáo trình, sách tự học trống Jazz

Tải bộ tài liệu, giáo trình, sách tự học trống Jazz để trở thành một Drumer chuyên nghiệp

Giáo trình tự học trống tại nhà dành cho những bạn quan tâm đến môn học về bộ gõ nói chung và học trống Jazz nói riêng. Tài liệu chia sẻ download miễn phí tại đây:

Hướng dẫn học trống Jazz từ cơ bản đến nâng cao theo phương pháp từ tập sách tự học trống Jazz nổi tiếng trên thế giới dành cho học viên và giáo viên dạy trống đều có thể sử dụng.

Tải giáo trình, tài liệu, sách hướng dẫn học trống Jazz dành cho người mới bắt đầu và nâng cao:

Lớp trống Jazz: https://nottram.edu.vn/hoc-trong-jazz-trong-cajon/