Học sản xuất âm nhạc

Khóa học sản xuất âm nhạc

Đào tào nghề Music Producer đảm bảo việc làm sau khi hoàn thành khóa học Chương trình đào tạo nghề Music Producer chuyên nghiệp của Công ty sản xuất âm nhạc Nhạc Khúc với đầy đủ các phân môn: Hòa âm…