Đã bao giờ bạn cảm thấy bế tắc khi không biết tiếp theo phải học gì những gì để nâng cao kỹ năng chơi nhạc của mình chưa?

Mọi sự phát triển đều xây dựng từ những chuẩn mực ban đầu; bởi vậy, những “viên gạch” đầu tiên nếu đặt đúng cách sẽ cho ra những giá trị đáng trân trọng mà NỐT TRẦM  mong muốn mang lại cho mọi thành viên tại đây.