Thầy Sanh

Giảng viên, nhạc sĩ

Thầy Sanh
  • Giảng viên, nhạc sĩ thầy: Phạm Ngọc Sanh
  • Dạy luyện thi ĐH môn: Ký – Xướng âm, sáng tác ca khúc.
  • Kinh nghiệm: Hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực giáo dục văn hoá nghệ thuật
  • Khung giờ giảng dạy: 8h-11h; 17h-21h [Thủ Đức]