Chương trình học đàn Piano từ Nhật Bản

Phát triễn trí não

Chương trình học định hướng phát triển trí não qua các bài tập kích thích phản xạ, vận động não bộ cao.

Các môn học âm nhạc nói chung, và môn học cổ điển nói...