Chương trình “Làm đẹp cuộc sống từ những điều bình dị” phát động đóng góp thường xuyên tại trung tâm NỐT TRẦM ở mọi chi nhánh; mỗi học viên khi đăng ký học, trung tâm sẽ trích 10% trên học phí để mở các lớp học miễn phí 100% cho những học viên có hoàn cảnh khó khăn và các lớp hướng nghiệp tại trung tâm.

Học đàn miễn phí