Luyện thi đại học Ký - Xướng âm

Luyện thi đại học

Ký - Xướng âm là gì?

Ký âm, được hiểu đơn giản là bạn phải nghe và viết ra nốt nhạc của một giai điệu (bài hát hoặc nhạc không lời) nào đó đúng với những giá...