Đào tạo nhạc công

Khóa học đàn dành cho nhạc công đi show - chương trình ngắn hạn đảm bảo đầu ra sau khi hoàn thành khóa học tại đây.

Nói đến NỐT TRẦM, người ta thường biết đây là...

Học đàn Ukulele

Học đàn Ukulele từ căn bản đến nâng cao với tư duy mới về phương pháp học

Đi từ làm được những đều mình thích là cách học hiệu quả nhất tại NỐT TRẦM mong muốn...